Rekrutacja i selekcja personelu


 
 
Cele szkolenia
- poznanie procesów rekrutacji i selekcji pracowników
- przygotowanie procesu rekrutacji
- poznanie narzędzi pomocniczych w procesie rekrutacji
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- znajomość metod selekcji i rekrutacji
- poznanie sposobów podejmowania decyzji w procesie selekcji
- poznanie sposobów dopasowania oczekiwań firmy do oczekiwań, kompetencji i potrzeb kandydata
 
Metody szkoleniowe
- mini-wykłady
- praca grupowa
- rozwiązywanie testów
- elementy gier kierowniczych
 
Program szkolenia
- metody rekrutacji
- wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ  na proces rekrutacji
- proces i kryteria selekcji
- podejmowanie decyzji w procesie selekcji
 

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.