Komunikacja interpersonalna - aktywne słuchanie


 
 
Cele szkolenia
- zwrócenie uwagi uczestnikom szkolenia na najistotniejsze kwestie komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- poznanie własnych predyspozycji i możliwości komunikacyjnych
- poszerzenie wachlarza umiejętności i stylów komunikowania się
 
Metody szkoleniowe
- warsztaty
- dyskusje
- ćwiczenia
- demonstracje
 
Program szkolenia
- umiejętności interpersonalne - wyjaśnienie zagadnienia
- aktywne słuchanie (ćwiczenia): przekazywanie pozyskanych informacji, wyrażanie emocji, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, potwierdzenie
- przygotowanie prezentacji na wybrany temat z wykorzystaniem elementów komunikacji interpersonalnej

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.