Postępowanie o zakaz prowadzenia działalności i pełnienia funkcji kierowniczych


Zakaz prowadzenia działalnosci gospodarczej orzekany jest przez Sąd przeciwko osobie, która nie dopełniła obowiązków w zakresie regulowania zobowiązań oraz postępowania upadłościowego. Ma ma celu wykluczenie nieuczciwych podmiotów, które szkodzą rzetelnym kontrahentom. Zakazem objęci są głównie przedsiebiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale zakaz również obejmuje pełnienie funkcji reprezentanta czy też pełnomocnika wszelkiego typu przedsiębiorców. Osoby objete zakazem prowadzenia działalności gospodarczej nie moga tez pełnić funkcji kontkrolnych w strukturach przedsiębiorcy. Może zostać o orzeczony na okres od jednego do dziesięciu lat.

 

Może zostać nałozony na przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości w wyznaczonym terminie - 30 dni od dnia postania stanu jego niewypłacalności. Co do zasady w takim stanie znajdują się przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie uregulowac swoich należności przez trzy miesiące. Sąd może nałożyć również zakaz prowadzenia działalności na osoby, które podczas trwania postępowania upadłościowego nie wykonują swoich obowiązków, m.in. ukrywają lub niszczą swój majątek, nie wypełniają obowiązków nałożonych przez sąd lub śedziego komisarza czy tez nie wydają wskazanych dokumentów lub je niszczą. 

 

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wszczynane jest na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorccy sądowego, zarzadcy przymusowego, sydnyka, prokuratora, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.