Czynności pozorne


Oświadczenie woli jest pozorne w sytuacji, gdy zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru i nie ma wywołać skutków prawnych lub ma je wywołac ale mają być one inne niż te, które przewidywało oświadczenie. W pierwszym przykładzie taka czynność jest bezwzgędnie nieważna, natomiast w drugim jej waznośc jest oceniana w kryteriów własciwości ukrytej czynności prawnego. 

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.