Pojęcia


 

Karencja - okres w którym spłacane są odsetki.

Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa, wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.
 
Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku, w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.
 
 
 
 
W zakresie kredytowania jak i leasingu współpracujemy z większością liczących się na rynku banków. Nasi doradcy uczestniczą w konsultacjach bankowych, a także w wielu szkoleniach, gdzie podnoszą kwalifikacje i aktualizują wiedzę. Bieżące uczestnictwo i monitorowanie rynku usług bankowych pozwala im na łatwiejsze przeanalizowanie i porównanie wielu różnych propozycji kredytowych na rynku. Takie działania pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy naszych klientów.

Wywiady gospodarcze


Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.