Pojęcia


 

Karencja - okres w którym spłacane są odsetki.

Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa, wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.
 
Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku, w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.
 
 
 
 
W zakresie kredytowania jak i leasingu współpracujemy z większością liczących się na rynku banków. Nasi doradcy uczestniczą w konsultacjach bankowych, a także w wielu szkoleniach, gdzie podnoszą kwalifikacje i aktualizują wiedzę. Bieżące uczestnictwo i monitorowanie rynku usług bankowych pozwala im na łatwiejsze przeanalizowanie i porównanie wielu różnych propozycji kredytowych na rynku. Takie działania pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy naszych klientów.

Formuła partners of outsourcing


Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.