Giełda


Od wielu lat w rynku pośrednictwa w sprzedaży należności funkcjonuje wiele witryn proponujących pomoc w zbyciu wierzytelnosci. Nasza firma poraz kolejny wyznacza nowe standardy w świadczonych usługach i proponuje Państwu więcej i lepiej. W odróżnieniu od innnych podmiotow świadczących podobne usługi, proponujemy Państwu usługę dodatkową - pomoc w wyszukaniu konkretnego nabywcy wierzytelności. Właśnie ta propozycja wynikająca z wszechstronnej naszej obecności na rynku i zdobytego, popartego wieloletnią pracą w branży doświadczenia, znajduje największe zainteresowanie u współpracujących z nami podmiotów.

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.