Obsługa Klienta i cele sprzedaży


 
 
Cele szkolenia
- poznanie najnowszych technik sprzedaży
- kształcenie umiejętności pozyskiwania kontrahentów  oraz  umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem
- zwiększenie efektywności w zakresie sprzedaży  oraz przy obsłudze klientów
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- umiejętność efektywnego posługiwania się technikami sprzedaży
- umiejętność budowania relacji biznesowych z kontrahentami (unikanie błędów)
- umiejętność identyfikacji potrzeb klientów, uzyskiwania ich satysfakcji bez rezygnacji z własnych interesów
 
Metody szkoleniowe
- wykłady interaktywne
- dyskusje
- warsztaty z technik prowadzenia rozmów
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe z zastosowaniem „burzy mózgów”
 
Program szkolenia
- techniki (zasady) sprzedaży
- najnowsze standardy w obsłudze klienta
- asertywność w relacjach z klientem
- metody wywierania wpływu na klienta podczas rozmów
- metody radzenie sobie z obiekcjami klienta i sposoby zaspakajanie jego potrzeb

 

Wywiady gospodarcze


Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.