Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Urlop na żądanie

Urlop na żądanie jest pewnego rodzajem wyjątkiem od głównego i nadrzędnego celu oraz zasad przyznawania pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Podstawową funkcją urlopu na żądanie jest umożliwienie pracownikowi załatwienia pilnych i istotnych spraw rodzinnych, osobistych czy innych. Cztery dni urlopu na żądanie, które przysługują pracownikowi nie powodują przedłużenia wymiaru urlopu. Są one wydzielone z puli przysługujących pracownikowi dni odpoczynku.

Każdemu pracownikowi, w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop na żądanie w wymiarze 4 dni niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w następujących po sobie stosunkach pracy. Należy zaznaczyć jednocześnie, że pracownik może wykorzystać wszystkie 4 dni przysługującego mu urlopu jednorazowo. Ale nie jest to konieczne. Urlop na żądanie niewykorzystany, zgodnie z art. 168 kodeksu pracy, nie przechodzi na kolejny rok. Nie stosuje się w tym przypadku reguły, iż w sytuacji niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163, należy udzielić pracownikowi urlopu na żądanie najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Urlop na żądanie nie jest uwzględniany w planie urlopów, który jest sporządzany przez pracodawcę. W sytuacji, gdy przy ustalaniu planu urlopów został dla przykładu wskazany pewien okres, w którym został przewidziany urlop na żądanie, wówczas pracownik nie jest zobligowany do dotrzymania tego terminu i może w dowolnym czasie wystąpić z żądaniem udzielenia urlopu w maksymalnym wymiarze 4 dni.

Pracownik ma obowiązek zgłoszenia żądania udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Oznacza to, że pracownik nie ma obowiązku uzgadniania z pracodawcą terminu urlopu.
Jeśli chodzi o kwestię formy wniosku to nie ma prawnych ograniczeń dotyczących formy złożenia wniosku urlopowego. Żądanie może być złożone na piśmie, ustnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Należy jednak pamiętać, że pracownik nie może bez zgody pracodawcy rozpocząć takiego urlopu. Pracodawca może jednakże nie wyrazić zgody na urlop, jeżeli pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, wykorzystał w danym roku cały urlop wypoczynkowy, wykorzystał w danym roku kalendarzowym wszystkie dni urlopu na żądanie u poprzedniego lub obecnego pracodawcy. Urlop na żądanie nie przysługuje jednak wszystkim osobom wykonującym pracę. Nie przysługuje on np. zleceniobiorcom oraz wykonawcom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ze względu na brak prawa do urlopu wypoczynkowego.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone