Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Samozatrudnienie
Istotą samozatrudnienia jest to, że osoby prowadzą działalność gospodarczą (są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej), która jest dla nich podstawą odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy w określony sposób i w wybranej formie. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale funkcjonują w oparciu o umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskują dochody w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście.
Różnica między umową o współpracy a umową o pracę polega przede wszystkim na braku w umowie o współpracy elementu podporządkowania, charakterystycznego dla stosunku pracy. Z kolei różnica pomiędzy "zwykłą" umową zlecenia (o dzieło) a umową zlecenia (o dzieło) z samozatrudnionym polega na tym, że z umowy z samozatrudnionym musi wynikać, że samozatrudniony prowadzi działalność gospodarczą.
Z treści umowy, jak i ze sposobu realizacji umowy musi wynikać, że okoliczności realizacji umowy różnią się od umowy o pracę oraz od zwykłej umowy zlecenia czy umowy o dzieło.
O przydzieleniu umowy do danej grupy decyduje sposób jej wykonywania, a w szczególności realizowanie przez strony cech charakterystycznych dla umowy o pracę, które odróżniają ją od innych rodzajów umów o świadczenie usług. Zweryfikowanie czy cechy istotne umowy o pracę przeważają podczas realizowania umowy o współpracę spowoduje zakwalifikowanie umowy o współpracę jako umowy o pracę. Cechy te to m. in.:
- podporządkowanie wykonującego pracę lub usługi (sposób, miejsce i czas wykonywania pracy, a także inne obowiązki pracownicze objęte treścią stosunku pracy),
- wykonywanie poleceń służbowych co do sposobu świadczenia pracy,
- osobiste świadczenie pracy,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- obciążenie podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy.
Osoba - wykonawca umowy o współpracę nie powinna mieć z góry narzuconych godzin pracy, nie może podlegać służbowo przełożonemu, musi mieć zagwarantowaną swobodę w wykonywaniu usług, firma (zamawiający) może dawać ogólne wytyczne co do wykonywania usług przez osobę fizyczną, jednak o szczegółach w zakresie ich wykonania decyduje samodzielnie osoba fizyczna, powinna wykonywać usługi wyraźnie zapisane w umowie. Nie powinna ona wykonywać innej pracy (np. w zależności od bieżących potrzeb zatrudniającej firmy), gdyż ta cecha jest cechą charakterystyczną dla stosunku pracy.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone