Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Metody szacowania PKB

Produkt krajowy brutto, jak również dochód narodowy (jako suma dóbr i usług nowo wytworzonych w danym roku w gospodarce narodowej) opierają się na systemie SNA (ang. System of National Accounts) W oparciu o ten system powyższe wartości makroekonomiczne są analizowane z punktu widzenia trzech przekrojów:

 • Procesu tworzenia- suma wartości produktów i usług poprzez wykaz gałęzi, działów gospodarki, które przyczyniły się do wytworzenia dochodu narodowego
 • Podziału- udział poszczególnych grup społecznych w podziale dochodu narodowego liczonym w koszcie czynników produkcji
 • Ostatecznego wykorzystania- proporcji wydatków w danym roku w gospodarce na cele konsumpcyjne i inwestycyjne

Metody obliczania produktu krajowego brutto:

 • Ujęcie działowo- gałęziowe
  PKB=Wpiz+Wd-(Wm+Wn) w poszczególnych działach gospodarki

  Wpiz- wartość przeniesiona i wartość zachowana
  Wd- wartość dodana
  Wm- wartość materiałów
  Wn- wartość usług

 • Ujęcie dochodowo- zasobowe
  PKB=Wpłn.+Wz+Wnkp

  Wpłn.- wartość płac pracowników najemnych
  Wz- wartość zysków
  Wnkp- wartość niedochodowych kosztów pośrednich, gdzie
  Wnkp=Wa+Wpdp
  Wa- wartość amortyzacji
  Wpdp- wartość podatków pośrednich

 • Ujęcie wydatkowe
  PKB=Wki+Wpib+Wrz+(Ex-Im)

  Wki- wartość konsumpcji, gdzie
  Wki=Wdt+Wn+Wbk
  Wdt- wartość dóbr trwałego użytku
  Wn- wartość usług
  Wbk- wartość bieżącej konsumpcji
  Wpib- wartość prywatnych inwestycji majątkowych i przyrostu zapasów
  Wrz- wartość zakupów rządowych
  Ex- eksport
  Im- import
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
 • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

 • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
 • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
 • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone