Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Outsourcing - czym jest, jego rodzaje, zalety i wady
Słowo „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem pochodzącym z połączenia słów – „outside”, „resource” i „using”. Outsourcing można określić jako wydzielenie pewnych obszarów firmy i przekazanie ich do realizacji firmie zewnętrznej. Jest traktowany jako przedsięwzięcie prowadzące do wyszczuplenia i uelastycznienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, co doprowadza do przebudowy działalności przedsiębiorstwa i skoncentrowania jej wokół głównego przedmiotu działania.
W ramach outsourcingu wyróżnia się:
- offshoring – przenoszenie procesów biznesowych do dalej położonych krajów,
- nearshoring – zlecanie części funkcji do wykonania przez firmy zewnętrzne do tego samego bądź sąsiedniego kraju,
- obsługa scentralizowana – w niektórych działach przedsiębiorstwa część zadań jest wydzielanych i przekazywanych do jednego centrum, które stanowi własność spółki macierzystej lub jest przez nią kontrolowane.
Pojęciem o znaczeniu przeciwnym jest „insourcing”, który oznacza przejęcie z powrotem czynności, które wcześniej firma zleciła do zewnętrznej realizacji.
Najczęściej do realizacji przez firmę zewnętrzną zlecane są:
- administracja systemów informatycznych,
- szkolenia i rozwój zawodowy,
- finanse i rachunkowość,
- zarządzanie personelem,
- transport,
- obsługa klienta,
- zarządzanie nieruchomościami.
Podstawową korzyścią płynącą z przekazywania do outsourcingu pewnych działań przedsiębiorstw jest redukcja kosztów. Bardzo ważne są również takie korzyści, jak: możliwość dążenia do realizacji określonych usług na jak najwyższym poziomie, pewność przekazania obszaru pod działanie profesjonalnej firmy, możliwość skoncentrowania się na podstawowym, najważniejszym kierunku działalności i celach firmy, zwiększenie elastyczności i wydajności pracy oraz niższy poziom zatrudnienia zapewniający jednocześnie wykwalifikowany personel dla podstawowych zadań, możliwość zapewnienia poufności i ochrony danych.
Outsourcing ma także negatywne strony, do których można zaliczyć:
- zbyt duży nacisk na obniżenie kosztów może doprowadzić firmę do działania na skraju opłacalności,
- niewystarczający poziom znajomości firmy przez usługodawcę, może to powodować  trudności w jego dostosowaniu się do specyfiki firmy,
- mniejsza kontrola nad bieżącą realizacją zadań,
- dostęp pracowników firmy zewnętrznej do poufnych danych, co może ułatwić wgląd w te dane osobom trzecim.
Outsourcing rozwija się dynamicznie we wszystkich formach, w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw i we wszystkich krajach. Staje się coraz bardziej popularny, a na rynku widoczne jest coraz większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez firmy outsourcingowe.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone