Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Odpisy i zaświadczenia przekazywane z rejestru zastawów drogą elektroniczną będą miały moc dokumentów urzędowych wydawanych przez sąd
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Ustawa przewiduje, że odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów przesyłane drogą elektroniczną będą miały moc takiego samego dokumentu urzędowego, jak wydane w formie pisemnej z rejestru.
Do tej pory nawet odpisy i zaświadczenia opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są pozbawione mocy dokumentu urzędowego, mimo że trudno byłoby sfałszować podpis przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa, i sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń. Mają one jedynie charakter informacyjny.
Traktowanie takich dokumentów tak jak prywatne – zdaniem autorów nowelizacji – osłabia ich znaczenie prawne i zaprzecza podstawowemu celowi utworzenia centralnej informacji. Tym bardziej że Dyrektywa 1999/93/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby nie odmawiano podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej, dlatego że jest w formie elektronicznej. Z zadowoleniem propozycję tę przyjęli sędziowie oraz komornicy.
Rozwiązania te bowiem zaproponowane w nowelizacji ułatwią życie praktykom.  Zamiast produkować tony makulatury moc dokumentu powinny mieć odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów wydawane drogą elektroniczną, których treść można łatwo zweryfikować przez wgląd do rejestru, który jest publicznie dostępny.
Przekazywanie w ten sposób dokumentacji ułatwi też pracę osobom sporządzającym te zaświadczenia i odpisy. Korzystanie z tej formy przyspieszy obieg dokumentacji.
Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. nr 149, poz. 703 z późn. zm.).
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone