Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Ksero zastąpi oryginał w sądzie i w urzędzie
Adwokaci i radcowie sami uwierzytelnią dokumenty przedstawiane w prowadzonych przez nich sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych
Zamiast uciążliwego załączania oryginałów dokumentów bądź ich notarialnie poświadczonych odpisów (co dodatkowo kosztuje), będzie można złożyć w sądzie, ale też przed urzędem w sprawie administracyjnej (np. o pozwolenie na budowę) kopię. Byle ją poświadczył kwalifikowany pełnomocnik: adwokat lub radca.
Podobne uprawnienia dostaną doradcy podatkowi – w sprawach podatkowych, a rzecznicy patentowi – w sprawach własności przemysłowej.
23 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, która liberalizuje te rygory w najważniejszych procedurach (poza karną).
Autorem projektu jest Senat. Ustawa ma na celu ułatwić stronom prowadzenie spraw sądowych oraz podatkowych.
W kodeksie postępowania cywilnego (w art. 129) dopisano, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą – i to jest nowość. Zawarte w odpisie poświadczenie „ma charakter dokumentu urzędowego”. Dopiero na wniosek strony albo z urzędu sąd może zażądać przedłożenia oryginału, „jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy”. Podobne regulacje zamieszczono w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej.
Nowe uprawnienia pełnomocników zamieszczono w ich ustawach korporacyjnych. W prawie o adwokaturze np. zapisano, że adwokat ma prawo do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów. Wskazano też, co powinno zawierać poświadczenie: podpis adwokata, datę, miejsce sporządzenia, a na żądanie nawet godzinę dokonania czynności.
Dzięki temu łatwiej będzie postawić adwokatowi czy radcy zarzuty dyscyplinarne, gdyby nadużył uprawnień do poświadczeń bądź nie dopełnił obowiązków. Dziś adwokaci i radcowie mogą jedynie uwierzytelniać własne pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy udzielone im przez klienta, pracodawcę, ale samej podstawy umocowania, np. wypisu z KRS spółki, którą reprezentują – już nie. Tak samo nie poświadczą dokumentów składanych w trakcie sprawy (poza jednym uproszczonym postępowaniem – nakazowym).
To ograniczenie do posługiwania się kopiami, także poświadczanymi przed prawników, w ostatnich latach nieco łagodzono. Wciąż wielu sędziów stanowczo wymaga jednak oryginałów. Więcej nawet, w ogóle nie chce załączać kopii do akt sądowych, a jeśli już wpłyną, to traktują je, jakby ich nie w ogóle nie było.
Z kolei kodeks postępowania administracyjnego oraz ordynacja podatkowanie ustanawiają wprawdzie wprost obowiązku posługiwania się oryginałami, ale urzędnicy z tego proceduralnego luzu wyciągają niekorzystne dla obywateli wnioski i żądają oryginałów. Pieczątka adwokata na kopii niczego nie zmienia.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone