Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Podpis elektroniczny otrzymamy z dowodem osobistym
Projekt nowej ustawy o podpisach elektronicznych przewiduje wprowadzenie nowych podpisów elektronicznych czyli tzw. zaawansowanego podpisu osobistego oraz pieczęci elektronicznej –Dzięki temu znacznie łatwiejszy stanie się kontakt z urzędami i sądami, będzie on szybszy i tańszy. Elektroniczny podpis osobisty będzie miała każda dorosła osoba. Składany przez osobę fizyczną będzie on na podstawie dowodu osobistego. Powszechność nowych podpisów oraz ich wydawanie wraz z dowodem osobistym ma sprawić, że będą one dużo tańsze. Póki co nie ustalono ile podpis będzie kosztował, jednak będzie to kwota niższa niż 500,00 zł, które trzeba zapłacić obecnie za zestaw do podpisu elektronicznego, który jest ważny przez dwa lata.
Zwalczanie poszerzenia katalogu podpisów jest wbrew interesowi społecznemu. Drogi obecnie podpis elektroniczny jest tylko w interesie podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Przede wszystkim ma zostać uproszczona procedura wydawania podpisów. Wydawać je będą urzędy przy odbiorze dowodów osobistych. Podpis ma być zakodowany w chipie w dowodzie.
Osobiste podpisy elektroniczne będą opierały się na definicji podpisu zaawansowanego,(podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie konkretnej osobie i umożliwiający jej identyfikację. Do jego złożenia nie jest potrzebne żadne specjalne urządzenie i może znajdować się np. w dowodzie osobistym), a nie podpisu kwalifikowanego, czyli zaawansowanego podpisu elektronicznego składanego za pomocą specjalnego urządzenia i weryfikowany certyfikatem.
Koszty wprowadzenia podpisów elektronicznych poniesie Państwo. Za niezbędną do nowej działalności infrastrukturę zapłacą, więc wszyscy podatnicy, niezależnie, czy będą korzystali z tych usług. Istnieje jednak obawa, że koszty działalności państwowej będą wyższe niż ponoszone przez firmy komercyjne wprowadzenie podpisu może uderzyć w prywatnych przedsiębiorców.
Na nowych rozwiązaniach najprawdopodobniej stracą przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się ponieść koszty i świadczyć usługi związane z podpisem elektronicznym.
Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie pieczęci elektronicznej. Pieczęć ta ma na celu zapewnienie narzędzia dla podmiotów innych niż osoba fizyczna. Pieczęć elektroniczna będzie tworzona automatycznie przez systemy informatyczne. Dotyczyć może m.in. takich czynności, jak potwierdzanie faktu wpłynięcia dokumentów elektronicznych czy tworzenie faktur elektronicznych.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone