Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Proponowane zmiany dotyczące działalności Biura Informacji Gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki już w 2013 r. podjęło prac nad projektem zmiany ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.). Efektem zmian w ustawie ma być łatwiejszy dostęp do informacji o zobowiązaniach podmiotów gospodarczych dla małych i średnich firm, zmniejszenie kosztów pozyskania informacji, szerszy zakres informacji – w tym informacje o zobowiązaniach publiczno prawnych, zabezpieczenia przed błędnym wpisaniem do bazy dłużników. W czerwcu br. zakończyły się konsultacje społeczne w niniejszej sprawie. Aktualnie proponowany projekt zmian ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) zakłada zamiany w następujących kwestiach:

 • organy publiczne, podatkowe, w tym ZUS i KRUS będą miały możliwość zgłaszania informacji o zadłużeniu wynikającym z nieuregulowanego podatku, czy innych zobowiązaniach publicznoprawnych w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • zobowiązania przedawnione przedsiębiorców (W przypadku gdy dłużnik, przedsiębiorca nie zgadza się z wpisem z powodu przedawnienie roszczenia, może on wpisać odpowiednią adnotację do rejestru. Natomiast w sytuacji prawomocnego oddalenia powództwa z powodu przedawnienia roszczenia BIG powinny wykreślać wpisy samoczynnie.),
 • zobowiązania przedawnione konsumentów (BIG ma obowiązek usuwać wpisy w ciągu 1 roku licząc od momentu przedawnienia się roszczenia. W sytuacji, gdy strona wykazała, że roszczenie nie jest przedawnione, BIG pozostawi dany wpis bez zmian.),
 • informacje o zakończonych postępowaniach egzekucyjnych wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, prowadzonych w stosunku do przedsiębiorców powinny być udostępniane w rejestrach BIG,
 • proponuje się ustalenia określonych procedur (np. sprzeciw od wpisu) w wyniku, których dłużnik wierzyciel jak i prowadzący rejestr, będą mieli obowiązek czy też możliwości dopisania informacji do danego wpisu czy też usunięcia wpisu (zapłata, ugoda, cesja wierzytelności, itp.).
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
 • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

 • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
 • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
 • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone