Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Koszty, a efekty egzekucji komorniczych
Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji która weszła w życie z dniem 28 grudnia 2007 roku funkcjonuje już 4 lata. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, zainteresowane gremium opowiadało o tym jak wiele usprawni wprowadzana  zmiana w zakresie sądowej egzekucji należności. Niestety, patrząc praktycznie na zapowiedziane usprawnienia i udogodnienia, które miały poprawić szybkość egzekwowania roszczenia, a było  to główna bolączką prowadzonej egzekucji pod rządami starej ustawy, niewiele się zmieniło. Mimo, iż  prowadzono zmiany dyscyplinujące prace w egzekucji, takie jak:
- art. 45a – komornik podejmuje czynności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia;
- art. 41 – komornik podejmuje wszelkie czynności zawnioskowane przez wierzyciela w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zaliczki na wydatki z nią związane;
- art. 2 – organy którym przekazano zapytanie komornika dotyczące stanu majątkowego dłużnika i umożliwiające jego identyfikacje mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od przekazania im żądania.
W praktyce te przepisy nie działają, a komornicy Sądów Rejonowych zarzucają wierzycieli szeregiem obowiązków, w tym w całości przenoszą na nich  koszty tychże czynności w egzekucji. Pod rządami ustawy o egzekucji i komornikach, przed wejściem w życie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 24 września 2004 roku  bolączką były wysokie opłaty egzekucyjne (opłaty stosunkowe), wierzyciel aby ograniczyć koszty egzekucji ograniczał wysokość egzekwowanego roszczenia. Dla celów podatkowych stosowano protokolarne oświadczenie, które polegały na regule a a maiori ad minus, czyli wnioskowanie z większego na mniejsze, w myśl którego przeprowadzano egzekucję o część należności przysługującej wierzycielowi, bowiem w razie jej nieskuteczności generowała ona znacznie mniejsze koszty egzekucyjne.
Po znowelizowaniu ustawy nie ma już tego obowiązku, jednakże biuro komornicze, mimo iż było ich mało, zaczęły mieć problemy finansowe . Tak więc komornicy wprowadzają nowelizację 28 grudnia 2007 roku i po 4 latach funkcjonowania tej ustawy, przy zwiększonej ilości biur komorniczych (w 2008 roku działało 662 komorników, pod koniec 2010 roku już ponad 900, a do końca 2014 roku ma przybyć kolejnych 400 nowych biur komorniczych), w  okresie prosperity gospodarczej gdzie tych wymagalnych zobowiązań było mniej, przy wyłączeniu egzekucji alimentacyjnych  kondycja finansowa biur się znacząco poprawiła – jak to się stało??
Może w odpowiedzi na to pytanie pomoże statystyczny koszt prowadzenia egzekucji komorniczych – obecnie wynosi on około 350 zł i obejmuje między innymi koszty związane z:
- doręczeniem korespondencji,
- uzyskiwaniem informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- doręczeniem środków pieniężnych przez pocztę bądź przelewem bankowym.
Tym samym nie trudno jest wyliczyć, iż jeśli w średnim biurze komorniczym jest około 1500 KM to średni przychód biura komorniczego wynosi około 500.000 zł. W biurze komorniczym pracuje przeważnie 5- 6 osób.
Tym samym najlepszym biznesem jest prowadzenie biura komorniczego. Wierzyciel musi zdecydować się, czy zgadza się na prowadzenie pozornych czynności egzekucyjnych  czy przekaże sprawę wyspecjalizowanej firmie. W naszej firmie zaledwie 5% należności jest egzekwowanych przez komornika, tym samym nasi klienci otrzymują faktyczne pieniądze, a chcemy powiedzieć, że ta statystyka nie dotyczy tylko naszej firmy, ale większości podobnych firm. Tym samym wierzyciel musi podjąć decyzję czy opłaca się mu zainwestować 350 zł w egzekucję komorniczą, czy wydać te pieniądze na wyspecjalizowaną firmę.
 
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone