Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Ochrona kobiet w ciąży na stanowisku pracy

Dział ósmym Kodeksu Pracy, reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą a przyszłą mamą. W praktyce jest to zbiór przepisów dotyczących ochrony kobiety w czasie ciąży oraz nienarodzonego jeszcze dziecka, a także przepisów wskazujące uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Złamanie tego przepisu nawet, jeśli pracobiorca wyrazi zgodę, może kosztować pracodawcę 30.000 zł. Rodzaj prac określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.). Są to m. in., takie prace jak:

 • Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
 • Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
 • Prace w hałasie i drganiach
 • Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych
 • Prace w hałasie i drganiach
 • Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości
 • Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
 • Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
 • Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
 • Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

 

Artykuł 177. § 1. mówi, że:

Art. 177. § 1.   pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie

ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny

uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę

zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym

jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo

na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Z art. 177. § 1 korzystają również kobiety, które nie widząc, że są w ciąży a złożyły oświadczenie, o rozwiązaniu umowy o pracę. Pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia pracownica była w ciąży, a jeszcze o tym nie wiedziała, pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie. Pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie również wtedy, gdy wypowiedział umowę o pracę, a w momencie wypowiedzenia pracownica była już w ciąży, a jeszcze o tym nie wiedziała. Co więcej pracodawca musi cofnąć wypowiedzenie wtedy, gdy  dokonał już wypowiedzenia, a pracownica w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę (wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000). Natomiast prawo nie chroni kobiety w ciąży, gdy pracodawca wypowiada jej umowę dyscyplinarnie, a organizacja zakładowa wyraziła zgodę. W przypadku gdy w zakładzie nie ma organizacji, reprezentującą podwładną to pracodawca może ją zwolnić bez wypowiedzenia z jej winy  i nie musi pytać nikogo o zgodę.

Art. 177. § 3 jest ważny dla kobiet, które dopiero rozpoczęły pracę. Ustawodawca przewidział sytuację zajścia w ciąże zatrudnionej na czas terminowy, gdzie przepis wskazuje, że umowa o pracę ulega przedłużeniu aż do dnia porodu z mocy samego prawa. W takiej sytuacji zatrudniona zatrzymuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Istotne znaczenia ma tutaj sposób obliczania długości ciąży. Długość ciąży liczy się w miesiącach w księżycowych a nie kalendarzowych. Ciąża trwa 40 tygodni, liczonych po siedem dni, a miesiąc kalendarzowy składa się z 4 tygodniu, czyli 28 dni. M to znaczenie przy określaniu terminu trzeciego miesiąca ciąży. A więc może się tak zdarzyć, że pracownica będzie już w czwartym miesiącu ciąży, mimo że nie upłyną jeszcze 3 miesiąc kalendarzowy.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
 • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

 • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
 • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
 • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone