Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne jest to umowa, której zasady uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. Poręczenie cywilne jest umową, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela do tego, iż wykona zobowiązanie dłużnika w sytuacji, gdyby dłużnik sam swojego zobowiązania nie wypełnił. W przypadku poręczenia cywilnego ważne jest, aby zostało złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczenia mogą udzielać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, umowa ta może również obejmować dług przyszły, ale tylko którego wysokość jest z góry oznaczona. Umowa poręczenia może zostać odwołana tylko przed powstaniem długu.

Podstawową cecha poręczenia jest jego zależność od zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela. Przejawia się to w tym iż nieważność zobowiązania głównego powoduje nieważność poręczenia, umorzenie zobowiązani głównego powoduje wygaśnięcie poręczenia, zakres zobowiązania głównego równy jest zakresowi poręczenia 9odpowiedzilanośc poręczyciela tylko do wysokości w jakiej odpowiedzialny jest dłużnik).

W sytuacji gdy świadczenie do jakiego zobowiązał się dłużnik nie zostało przez niego wypełnione, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie poręczyciela, jednocześnie wzywając go do wzięcia udziału w toczącej się sprawie. Natomiast gdy poręczyciel wypełni świadczenia za dłużnika, to powinien powiadomić o tym zdarzeniu niezwłocznie dłużnika. Prowadzi to do sytuacji gdy poręczyciel wstępuje w miejsce wierzyciela dłużnika, od którego może żądać spełnienie świadczenia które sam wcześniej za niego wypełnił.

Ustawodawca dopuszcza także sytuację gdy poręczycielowi można także udzielić poręczenia – jest to tak zwane podporęczenie. Poręczyciel udzielający takiego podporęczenia odpowiada wobec wierzyciela jak poręczyciel.

.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone