Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Rezygnacja z zasiadania w zarządzie spółki

Procedura złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki prawa handlowego została określona przez Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z nim do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenia. Z przepisów o zleceniu jednoznacznie wynika, iż przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Oświadczenie członka zarządu o rezygnacji ze stanowiska musi zostać złożone uprawnionemu organowi do reprezentowania spółki (może to być którykolwiek z członków zarządu) w taki sposób, żeby ta mogła zapoznać się z jego treścią, jest czynnością jednostronną, nie wymagającą jej przyjęcia, żeby wywoływać skutki. Z chwilą dokonania zawiadomienia następuje rezygnacja ze stanowiska.

Dla celów dowodowych ważne jest aby rezygnacja ze stanowiska została dokonana na piśmie, czy to poprzez korespondencje z potwierdzeniem odbioru, czy też osobiście z jednoczesnym pisemnym potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji.  Jest to istotne z tego względu iż to na spółce ciąży obowiązek dokonania określonych zmian we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie zmian w składzie zarządu spółki, bowiem rezygnujący członek zarządu nie ma możliwości złożenia wniosku o wykreślenie go z rejestru, ponieważ po złożeniu rezygnacji nie reprezentuje już spółki.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone