Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Dotacje z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Każdy zarejestrowany bezrobotny ma prawo ubiegać się o otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie nowej działalności. Zasady przyznawania pomocy finansowej reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w rozporządzeniach do niej wydanych. Maksymalne dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy wynosi sześciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Przyznanie dotacji często uzależniane jest przez Urzędy Pracy od miejsca prowadzenia działalności, a nie zameldowania i często regulowane są przez wewnętrzne regulaminy urzędów pracy. Urzędy niemalże zawsze wymagają, aby działalność była prowadzona na terenie powiatu, który przyznał dotację. Dodatkowo urzędy często publikują listę aspektów, jakie maja wpływ na przyznanie dotacji, co powoduje iż niektóre osoby ora rodzaje działalności mają większe szanse na przyznanie dotacji niż inni. Wymóg ten zapisywany jest w regulaminach urzędów pracy, a nie w ustawie,  co stwarza możliwość zaskarżania decyzji dyrektora powiatowego urzędu pracy do Sądu odmawiającej przyznania pomocy finansowej, bowiem nie ma ona charakteru decyzji administracyjnej.

Katalog przesłanek, które obligatoryjnie uzasadniają  odmowę przyznania dotacji:

- prowadzenie działalności w przeciągu ostatniego roku,

- odmówienia podjęcia zatrudnienia, stażu lub [przygotowania zawodowego bez uzasadnionej przyczyny w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

- w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o dotację ubiegający się otrzymał już jakiekolwiek dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych

- w okresie 2 lat od dnia złożenia wniosku o dotację ubiegający się był skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Tak otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na zakup narzędzi i urządzeń, jednak nie mogą one pokrywać kosztów administracyjnych.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone