Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Pokwitowanie spełnienia świadczenia

Wykonanie zobowiązania powoduje jego wygaśnięcie, a w razie sporu ciężar dowodu wykonania zobowiązania ciąży na dłużniku. Wynika z tego iż dłużnikowi powinno zależeć  na uzyskaniu od wierzyciela pokwitowania przyjęcia świadczenia. Na takim pokwitowaniu powinna być zamieszczona nie tylko określona kwota pieniężna przyjęta przez Wierzyciela ale także stwierdzenie z jakiego tytułu dłużnik spełnił świadczenie. Oprócz dłużnika takiego pokwitowania ma prawo żądać również każda inna osoba, która za niego wypełniła świadczenie.

Według Kodeksu Cywilnego jeśli dłużnik ma interes prawny w tym, aby pokwitowanie zostało dokonane w szczególnej formie, może żądać tego od wierzyciela, jednak koszty takiego pokwitowania sam pokrywa, chyba że strony umówiły się inaczej. W sytuacji gdy wierzyciel odmawia wydania pokwitowania, dłużnik ma prawo powstrzymać się od spełnienia świadczenia lub złożyć świadczenie do depozytu sądowego. W przypadku gdy świadczenie nierozłącznie związane było z określonym dokumentem, to w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika, ma prawo on żądać od Wierzyciela tego dokumentu. Jednakże jeżeli w interesie Wierzyciela jest by zachować ten dokument, lub świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, to dłużnik ma prawo żądać naniesienia odpowiedniej wzmianki  na tym dokumencie. W przypadku odmowy dokonania tej czynności przez wierzyciela, dłużnik ma prawo odmówić spełnienia świadczenia bądź złożyć jego przedmiot do depozytu sądowego.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone