Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Podstawy wygaśnięcia zabezpieczenia hipotecznego

Podstawowa przyczyną wygaśnięcia hipoteki jest wygaśnięcie wierzytelności, którą to hipoteka zabezpiecza. Zgodnie z ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku, hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem całej wierzytelności, która zabezpiecza, ponieważ jest prawem akcesoryjnym, pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością która zabezpiecza. Oznacza to, że hipoteka może istnieć tylko gdy istnieje prawo zasadnicze, tj. wierzytelność.

Od tej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy  z nich to sytuacja gdy dłużnikowi osobistemu, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego przysługuje roszczenie zwrotne względem właściciela nieruchomości obciążonej albo względem jego poprzednika prawnego, to hipoteka przechodzi na dłużnika aż do wysokości przysługującego mu roszczenia. Jednakże gdy wierzyciel został zaspokojony tylko w część, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo przed hipoteką dłużnika osobistego. Druga sytuacja to gdy na skutek zaspokojenia wierzyciela z jednej nieruchomości obciążonych łącznie jej właściciel uzyskał roszczenie zwrotne względem właściciela nieruchomości współobciążonej albo względem jego poprzednika prawnego, hipoteka obciążająca dotychczas tę nieruchomość jako łączna przechodzi na uprawnionego do zwrotu, aż do wysokości przysługującego mu roszczenia. Jednakże gdy wierzyciel został zaspokojony tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo przed hipoteką uzyskaną przez uprawionego do zwrotu.

Jeżeli nieruchomość obciążona jest więcej niż jedną hipoteką, to w sytuacji wygaśnięcia jednej z nich, pozostałe hipoteki przesuwają się o jedno miejsce zgodnie z prawem przesuwania się hipotek naprzód. Oznacza to także iż ustanawiając kolejną hipotekę na danej nieruchomości, ustanawia się ją jako ostatnią.

Oprócz wygaśnięcia wierzytelności hipoteka wygasa również w następujących przypadkach:

- zniesienia przez odpowiednią czynność prawną,

- złożenia zabezpieczonej sumy do depozytu sądowego,

- w skutek konfuzji (tj. sytuacja gdy nieruchomość obciążona hipoteką nabywana bądź przejmowana jest przez wierzyciela),

- nieprzywrócenia w ciągu dziesięciu lat wpisu bezpodstawnie wykreślonej hipoteki,

- nabycia nieruchomości w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego.

Wykreślenia hipoteki dokonuje Sąd, przede wszystkim na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości (powinien on do wniosku załączyć zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki), jednak możliwe jest, iż to wierzyciel hipoteczny złoży wniosek o jej wykreślenie. Opłata sądowa za wykreślenie hipoteki wynosi połowę opłaty należnej od wniosku o wpis hipoteki.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone