Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Egzekucja należności z zasiłku chorobowego
Do egzekucji ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (art. 833 § 5 K.p.c.). W związku z tym przy potrącaniu należności z przysługujących zasiłków należy stosować przepisy art. 139-144 ustawy emerytalnej.  Zasiłki chorobowe (także opiekuńcze, macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne) podlegają egzekucji m.in. na zaspokojenie: świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości 60% kwoty zasiłku ,innych egzekwowanych należności - do wysokości 50% kwoty zasiłku, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli potrąceniu podlegają wyłącznie należności egzekwowane na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej (np. niezwiązane z alimentami ani odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej), nie mogą one przekroczyć 25% kwoty zasiłku. Z przysługujących zasiłków potrąca się także nienależnie pobrane kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium albo innego świadczenia z tytułu pozostawania bez pracy) wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie. Kwoty tych potrąceń nie mogą przekroczyć 50% kwoty zasiłku. W razie zbiegu potrąceń należności wymienionych w ustawie emerytalnej, potrąceń dokonuje się według kolejności określonej w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej. Wysokość części zasiłku podlegającego egzekucji ustala się od kwoty zasiłku przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne, wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że z przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego można potrącić należności alimentacyjne maksymalnie do wysokości 60% kwoty zasiłku, ale do wypłaty dla pracownika musi pozostać kwota wolna od potrąceń w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury a 60% przy egzekwowaniu innych należności.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone