Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Świadczenie chorobowe dla pracownika z krótkim stażem pracy
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy ustalić z uwzględnieniem wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jednakże dla pracownika zatrudnionego krócej, podstawę tę ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia, co oznacza, że w razie zatrudnienia w trakcie miesiąca nie przyjmuje się do podstawy wynagrodzenia za pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia (art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Jeżeli pierwszy dzień miesiąca, w którym zawarto umowę o pracę, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (np. niedzielę), a umowa o pracę została zawarta od dnia następnego, przyjmuje się, że pracownik przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik nie przepracował ani jednego miesiąca kalendarzowego (posiada 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego), to podstawę wymiaru chorobówki ustala się w zależności od dnia podjęcia zatrudnienia i dnia powstania niezdolności do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała: w tym samym miesiącu, w którym zawarto umowę o pracę, to podstawę wymiaru chorobówki stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik został zatrudniony (art. 37 ustawy zasiłkowej),w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę o pracę, to podstawę wymiaru chorobówki stanowi wynagrodzenie za pierwszy (jedyny) kalendarzowy miesiąc zatrudnienia, o ile umowa została zawarta od pierwszego dnia miesiąca.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone