Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Wypłata zasiłków chorobowych w 2011 r.
Od 1 stycznia 2011 r. uprawnionym do wypłaty zasiłków przysługujących w 2011 r. będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2010 r. zgłosił do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. Zobowiązanie płatnika składek (dalej pracodawcy) do wypłaty zasiłków w danym roku kalendarzowym, zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, do wypłaty zasiłków zobowiązani są pracodawcy zgłaszający na ten dzień do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Zmiana liczby ubezpieczonych w ciągu roku pozostaje bez wpływu na uprawnienia do wypłaty zasiłków. W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, tj.: pracowników, w tym uczniów; wykonawców pracy nakładczej; osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące; osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące. Nie uwzględnia się natomiast osób przebywających na urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, a także duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli pracodawca w 2010 r. nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, a od 1 stycznia 2011 r. takie uprawnienie będzie posiadał, to powinien nadal przekazywać do ZUS zwolnienia lekarskie pracowników, którzy nabyli prawo do zasiłku przed 1 stycznia 2011 r. i chorują nieprzerwanie po 31 grudnia 2010 r. Tym osobom ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy, odpowiednio do dnia wyczerpania okresu zasiłkowego lub do przerwy w niezdolności do pracy albo do zmiany rodzaju pobieranego zasiłku. Jeśli pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków w 2010 r. na dzień 30 listopada 2010 r. zgłosi do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, to w 2011 r. nie będzie miał tych uprawnień. W takim przypadku od 1 stycznia 2011 r. wypłaty wszystkich zasiłków przekaże do ZUS (również tych, których wypłata rozpoczęła się w 2010 r.). ZUS wypłaca bowiem zasiłki osobom ubezpieczonym m.in. zatrudnionym u pracodawców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób; prowadzącym pozarolniczą działalność (także gdy osoba ta jest płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych) oraz osobom współpracującym przy prowadzeniu działalności. W sytuacji gdy na dzień 30 listopada pracodawca nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego (np. nie zatrudniał pracowników lub nie prowadził jeszcze działalności), to liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia - art. 61 ust. 2 ustawy zasiłkowej.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone