Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Umowne prawo odstąpienia
Jest zastrzeżeniem umownym, w którym jedna albo każda ze stron umowy może od niej odstąpić bez konieczności uzasadnienia tej decyzji. Bez wątpienia jest to zastrzeżenie, które osłabia łączący strony węzeł umowny, a to co za tym idzie to stan niepewności co do tego czy umowa utrzyma się.  Ustawodawca niejako ograniczył nam te niekorzystne konsekwencje wprowadzając w art. 395 § 1 KC wymóg, by w zastrzeżeniu o umownym prawie odstąpienia podany był termin, w ciągu którego uprawniony może od umowy odstąpić, co do tego wymogu wprowadzone zostały bardzo daleko idące konsekwencje, gdyż jego niespełnienie powoduje nieważność zastrzeżenia umownego.
Strony stosunku zobowiązaniowego zastrzec również mogą, że umowne prawo odstąpienia przysługiwać będzie stronie lub stronom jeżeli spełni się określone w umowie zdarzenie przyszłe i niepewne ( warunek ). Prawo do odstąpienia ma charakter kształtujący, a uprawniony wykonuje je w ten sposób, że składa oświadczenie woli drugiej stronie.
W przypadku gdy uprawniony skorzysta z tego uprawnienia umowę uważa się za niezawartą i następuje zniesienie skutków prawnych z mocą wsteczną ( ex tunc ). W przypadku jeśli skorzystanie przez stronę uprawnioną do tego prawa nastąpiło po całkowitym lub częściowym wykonaniu umowy ustawa nakazuje stronom zwrócić to wszystko co sobie świadczyły  i to w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna i to w granicach zwykłego zarządu. Ponadto za korzystanie z rzeczy należy się odpowiednie wynagrodzenie, podobnie jak i za świadczone usługi które co oczywiste nie mogą być zwrócone w naturze.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone