Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Obliczenie emerytury na nowych zasadach

 Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ZUS ustala emeryturę jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia jej podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi suma składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanej wysokości kapitału początkowego. Na sumę składek składają się składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez płatnika składek. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru, z czego 12,22% trafia do ZUS, a 7,3% na konto w otwartym funduszu emerytalnym. Składki te podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 25 ustawy emerytalnej. W przypadku osób, które zostały objęte ubezpieczeniami społecznymi po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi wyłącznie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji. Natomiast dla osób, które nie podlegały ubezpieczeniom społecznym po 31 grudnia 1998 r. i cały staż ubezpieczeniowy przebyły do tej daty, podstawę do obliczenia nowej emerytury stanowi tylko zwaloryzowany kapitał początkowy. Wiek emerytalny ubezpieczonego ustala się na dzień przejścia na emeryturę i wyraża się w ukończonych latach i miesiącach. Dla danego wieku ubezpieczonego przypisane jest średnie dalsze trwanie życia, które zawarte jest w tablicach ogłaszanych przez Prezesa GUS, w terminie do 31 marca każdego roku. Na tej podstawie w okresie od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku obliczane są emerytury. Wartość ta jest obliczana wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone