Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy
Tematyka przygotowania zawodowego jest opisana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące ale nie dłużej niż 36 miesięcy. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania określają przepisy MEN z 26.06.2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego. Umowy o naukę zawodu zawierane są w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.
Naukę zawodu kończy egzamin, którego koszty w pierwszym terminie ponosi pracodawca. Może dobrowolnie pokryć także koszty egzaminu poprawkowego.
Kolejną formą przygotowania zawodowego jest przyuczenie do wykonywania określonej pracy, co może trwać od 3 do 6 miesięcy. Gdy przyuczenie obejmuje młodocianego z OHP okres nauki może zostać wydłużony do czasu ukończenia przez niego gimnazjum i może trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Ustalenie czasu trwania, zakresu oraz programu przyuczenia do wykonywania określonej pracy należy do obowiązków pracodawcy.
Pracodawca przyjmuje treści programowe nauczania, które są dopuszczone do użytku szkolnego w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub programu, który zapewnia spełnienie wymagań egzaminacyjnych będących podstawą do prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym. Pracownicy młodociani niebędący rzemieślnikami składają egzamin bezpośrednio u pracodawcy a zatrudnieni u pracodawców rzemieślników składają egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z zasadami określonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. Gdy młodociany nie zda egzaminu pracodawca ustala wówczas na jaki okres przedłużyć przyuczenie do wykonywania pracy, ale ograniczenie jest takie, iż nie może okres ten przekroczyć 3 miesięcy.
Młodociany, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozytywnie i podjął naukę zawodu obejmującą zakres tego przyuczenia zalicza się ten okres do okresu praktycznej nauki zawodu.
 
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone