Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu przeciwwskazań lekarskich
W sytuacji, gdy pracownik podczas badań profilaktycznych otrzyma orzeczenie stwierdzające przeciwwskazania do pracy na dany stanowisku pracodawca może wystąpić z propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron lub wypowiedzieć umowę o pracę. Jednakże pracodawca nie może złożyć pracownikowi oświadczenia woli w kwestii wypowiedzenia czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Zgodnie z art. 229 par. 4 kp pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
Jeżeli lekarz wydał orzeczenie o przeciwwskazaniach do zatrudnienia pracownika przy dotychczasowej pracy a pracodawca nie ma możliwości bądź nie zamierza powierzyć tej osobie innych czynności, może wypowiedzieć stosunek pracy.
Pracodawca nie ma obowiązku znalezienia ani nawet szukania dla pracownika innego zatrudnienia w firmie. Jeśli jednak zaproponuje odpowiednią pracę to przeniesienie na inne stanowisko wymagać będzie zgody pracownika (porozumienia zmieniającego).  W przypadku braku możliwości powierzenia innej pracy czy tez braku zgody  na inna pracę pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę ale dopiero po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego. Jeśli niezdolność do pracy stwierdzona by została orzeczeniem lekarskim na skutek wypadku przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas pracodawca byłby zobowiązany do przeniesienia pracownika do innej, właściwej pracy.
Wypowiadając umowę o pracę z powodu przeciwwskazań lekarskich, pracodawca te okoliczność wskazuje jako uzasadniającą wypowiedzenie.
Jeżeli w okresie wypowiedzenia pracownik nie może wykonywać innej zastępczej pracy to pracodawca powinien zwolnic go z obowiązku jej świadczenia do czasu ustania zatrudnienia. Kodeks nie rozstrzyga czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do wynagrodzenia. W art. 80 kp opisana jest reguła zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje to prawo tylko, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownik odsunięty od pracy ze względu na stan zdrowia, wg niektórych źródeł, nie zachowa prawa do wynagrodzenia.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone