Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Zmiana warunków pracy na lepsze także wymaga zgody pracownika
Zmiana warunków pracy lub płacy wymaga, aby pracodawca wręczył pracownikowi porozumienie zmieniające lub wypowiedzenia zmieniające. Takie porozumienie lub wypowiedzenie musi zostać wręczone bez względu na to, czy jest to zmiana na korzyść pracownika, czy też na niekorzyść.
Czasami pracodawcy zapominają o tej zasadzie i twierdzą, że jeśli warunki pracy zmieniają się na korzyść pracownika lub pozostaną dla niego neutralne, to wystarczy pracownika o tej zmianie poinformować. Jednakże wygląda to inaczej, gdyż w każdym takim przypadku należy pracownikowi w sposób formalny zmienić odpowiednio warunki pracy bądź płacy.
Sam fakt, że pracodawca proponuje pracownikowi zmianę warunków na bardziej korzystne, np. gdy podpisuje aneks z wyższym wynagrodzeniem, nie oznacza możliwości zawarcia porozumienia zmieniającego. Aby mogło być ono zawarte, pracownik musi wyrazić na nie zgodę.
Nie ma domniemania, iż pracownik wyraził zgodę tylko dlatego, że zmiana warunków zatrudnienia ma być zmianą na lepsze. Pracownik w niektórych przypadkach może bowiem nie chcieć także tej zmiany na lepsze.
W sytuacji, gdy pracodawca wręcza pracownikowi do podpisania aneks do umowy o pracę, na mocy którego wynagrodzenie pracownika ma ulec znacznemu podwyższeniu, pracownik może nie chcieć wyrazić zgody na taki wzrost wynagrodzenia, gdyż będzie się to wiązało z wejściem w wyższy próg podatkowy. Brak zgody pracownika na podwyższenie wynagrodzenia za pracę spowoduje, że zaproponowany przez pracodawcę aneks do umowy o pracę nie wejdzie w życie. Pracownik może również nie chcieć wyrazić zgody na neutralną zmianę warunków zatrudnienia, czyli taką, której nie można określić ani jako zmianę korzystną, ani jako niekorzystną.
W sytuacji, gdy pracownik otrzymał od pracodawcy propozycję zmiany stawki godzinowej wynagrodzenia na stawkę miesięczną, której wysokość odpowiadałaby średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymywał dotychczas w systemie godzinowym. Pracownik może nie chcieć zgodzić się na taką zmianę, gdyż będzie wolał nadal otrzymywać wynagrodzenie uzależnione od liczby wypracowanych w danym miesiącu godzin. Ponieważ pracownik nie wyraża zgody na zmianę systemu wynagradzania, zmiana nie może zostać skutecznie dokonana.
Wobec tego brak zgody pracownika na porozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy powoduje, że zmiany tych warunków można dokonać tylko poprzez zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego - pod warunkiem jednak, że i na takie wypowiedzenie zmieniające pracownik wyrazi zgodę.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone