Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Nowe PKD 2007

 

24 grudnia 2007 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Do dnia 31 grudnia 2009 roku PKD 2007 stosuje się równolegle z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2004 wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku.
Olbrzymi postęp technologiczny w ostatnich latach i duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także powstawanie podmiotów nowego typu, jakimi są ponadnarodowe firmy i koncerny, wymuszają istnienie możliwości wymiany informacji społeczno-gospodarczej oraz dokonywania bezpośrednich porównań podmiotów działających na światowym rynku. W tej sytuacji, aktualizacji wymagały obowiązujące dotychczas klasyfikacje działalności oraz wyrobów i usług. Ogół działań zmierzających do zharmonizowania klasyfikacji statystycznych na poziomie światowym nazwano „Operacją 2007”.
W związku z zaistniałą potrzebą doprowadzenia do spójności na poziomie ogólnoświatowym ww. klasyfikacji, ich aktualizacja oznaczała zmianę wszystkich dotychczasowych kodów występujących w tych klasyfikacjach. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej również uczestniczyła w tej akcji i w tym samym okresie wprowadziła w życie krajową wersję klasyfikacji NACE Rev. 2, tj. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) 2007, a w konsekwencji w następnym etapie wprowadzi również Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług.
Z uwagi na fakt, że Polska Klasyfikacja Działalności wykorzystywana jest przez wielu użytkowników, wprowadzenie jej nowej wersji pociąga za sobą zmiany w wielu dziedzinach m.in. w systemach informacyjnych administracji publicznej m.in. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.
Planuje się od 1 stycznia 2009 r. rozpoczęcie opracowywania wskaźników krótkookresowych i indeksu kosztów zatrudnienia (STS i LCI) według PKD 2007, w IV kwartale 2009 r. zostaną opracowane wstępne dane Statystyki Strukturalnej Przedsiębiorstw odnoszące się do 2008 r., bazujące zarówno na PKD 2007, jak i na PKD 2004.
W celu ułatwienia posługiwania się nową klasyfikacją działalności, usprawnienia pracy w urzędach, podwyższenia jakości obsługi klientów, GUS - jako jednostka odpowiedzialna za opracowywanie klasyfikacji – przeprowadził akcję informacyjno-szkoleniową. Akcją szkoleniową objęto pracowników resortu statystyki, innych resortów (np. gospodarki, finansów) oraz przedstawicieli organów rejestrowych. W ramach tej akcji uruchomiono w każdym urzędzie statystycznym centrum informacyjne, które udziela wyjaśnień i wskazówek dotyczących sposobu korzystania z nowej klasyfikacji. Na potrzeby centrów zostało przygotowane narzędzie informatyczne określone jako „Szukacz PKD”, które wspomaga pracę centrów i będzie służyć przy przeklasyfikowaniu podmiotów w rejestrach. Informacje ogólne o dokonanych zmianach w zakresie nowej PKD można również uzyskać we wszystkich oddziałach urzędów statystycznych oraz na stronie internetowej GUS.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone