Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Kompetencje twarde
Kompetencje twarde dotyczą wiedzy merytorycznej z pewnej dziedziny oraz umiejętności jej odpowiedniego zastosowania. Kluczowe kompetencje twarde są ściśle określone na każdym stanowisku pracy. Są one rozwijane podczas trwania zatrudnienia danej osoby, pracy w danym środowisku, doświadczenia oraz szkolenia.
Do kompetencji twardych zaliczane są m.in. wiedza fachowa, umiejętność używania narzędzi informatycznych, języki obce. Kompetencje twarde mają obecnie znaczenie bazowe. Ten rodzaj kompetencji najogólniej można opisać jako konkretne umiejętności i wiedza, które są niezbędne do wykonywania określonych zadań. Posiadanie tego rodzaju kompetencji najczęściej jest potwierdzone dyplomami lub certyfikatami.
Do podstawowych kompetencji najczęściej oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów szkół wyższych zalicza się m.in. znajomość MS Office w zakresie Word, Excel i Power Point, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy, najlepiej „czynnego”.
Pojęcie kompetencji twardych może odnosić się do wymagań, które muszą być spełnione przez jednostkę, aby mogła ona brać pod uwagę możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku lub pełnienie określonej roli zawodowej. To ujęcie kompetencji skupia się na oczekiwanych wynikach działania danej osoby w określonej sytuacji lub na danym stanowisku. Kompetencje twarde są kryteriami oceny możliwości danej osoby, w przeciwieństwie do kompetencji behawioralnych (miękkich), które opisują potencjał samej osoby. Kompetencje twarde są ujmowane w kategoriach zero-jedynkowych. Jednostka albo posiada dane kompetencje, albo ich nie posiada i nie może w związku z tym pełnić określonej roli zawodowej, wykonywać pewnych zadań i obowiązków.
Aby daną osobę móc określać jako kompetentną musi ona uzyskiwać oczekiwane wyniki. Jednakże pod uwagę należy wziąć, iż osoba ta nie skupiając się na jakości wykonywanych działań podczas osiągania określonych wyników, może pragnąc okazać się kompetentną, przestać działać w sposób etyczny.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone