Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Odpowiedzialność zarządu sp. z o.o.- kolejne wątpliwości.
Po głośnym styczniowym orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, wydawało się, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Odpowiedzialność zarządu kolejny raz powiązano z odszkodowawczym charakterem, a jako termin przedawnienia wskazano 3 lata. Tymczasem 18 kwietnia SN rozpatrując analogiczną sprawę odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podjął decyzję całkowicie burzącą dotychczasową wykładnię art. 299 KSH.
Sąd Najwyższy, pod przewodnictwem Gerarda Bieńka w precedensowym kwietniowym orzeczeniu (18.4.2007 r., V CSK 55/07) stwierdził mianowicie, że po pierwsze odpowiedzialność zarządu ma charakter gwarancyjny, subsydiarny, a po drugie termin dochodzenia należności to, w związku z odejściem od koncepcji odszkodowawczej, 10 lat. Co więcej Sąd uznał także, ze do omawianej odpowiedzialności powinny mieć zastosowanie rozwiązania z art. 35 KSH (normującego odpowiedzialność wspólników spółki jawnej). Takie rozstrzygnięcie może mieć daleko idące konsekwencję zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Ten pierwszy będzie mógł, w kontekście omawianego stanowiska SN, powoływać się w toku procesu, w którym będzie odpowiadał na podstawie art. 299 KSH, na wszelkie zarzuty, które przysługują spółce. Oznacza to między innymi, że w toku procesu dotyczącego jego odpowiedzialności za zobowiązania będzie mógł podnosić zarzuty dotyczące samego roszczenia, zasądzonego wcześniej odpowiednim tytułem wykonawczym przeciwko spółce. To prawdziwa rewolucja w podejściu do kwestii odpowiedzialności majątkowej członków zarządów spółek z o.o. Wierzyciel, przy przyjęciu omawianej koncepcji SN zyska natomiast dodatkowy czas na dochodzenie roszczeń, nie obawiając się ewentualnego zarzutu przedawnienia.
Orzeczenie SN w istocie coraz bardziej zaciera granicę między odpowiedzialnością wspólników spółki jawnej i członków zarządu spółki z o.o. Czerpiąc doświadczenia z orzecznictwa SN w ostatnich latach, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy przyjęta wykładnia to element  postępującego procesu w podejściu do odpowiedzialności z art. 299 KSH, czy też swoiste votum separatum składu orzekającego pod przewodnictwem Gerarda Bieńka.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone