Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Ustawa deregulacyjna - korzyści przedsiębiorców
W Dzienniku Ustaw w dniu 28.11.2011 r. opublikowano ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa weszła w życie i obowiązuje z dniem 1 stycznia 2012 r. Nowa ustawa deregulacyjna wprowadziła zmiany w 22 ustawach. Istotą wcześniejszej ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie z 1 lipca 2011 r. było umożliwienie przedsiębiorcom, złożenie oświadczenia woli, zamiast składania wypisów i zaświadczeń, których pozyskanie było tak kosztowne.
Nowa ustawa zakład ułatwienia m. in. w zakresie:
 • urlopu wypoczynkowego - pozwala udzielić urlop wypoczynkowy najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, a obecnie należało wykorzystać urlop do dnia 31 marca,
 • kopii deklaracji składanych do ZUS - pozwala na skrócenie przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących składanych do ZUS z 10 do 5 lat,
 • przedawnienia należnych i nadpłaconych składek do ZUS - termin przedawnienia należności z tytułu składek i nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek skrócono z 10 lat 5 lat,
 • podatku od nieruchomości – ustawa wydłuża termin na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia, wcześniej było do dnia 15 stycznia,
 • sprawozdań składanych do Monitor Polski B  - ustawa z dniem 1 stycznia 2013 r. znosi Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", co w praktyce oznacza że przedsiębiorcy nie będą musieli płacić za złożenie sprawozdania finansowego, koszt złożenia sprawozdania wynosi ponad 700 zł, 
 • druku RMUA – ustaw zmienia obowiązek, co do miesięcznego informowania ubezpieczonego o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ; zgodnie ze zmianą płatnik ma obowiązek poinformowania ubezpieczonego raz na rok, do dnia 28 lutego następnego roku z podziałem na miesiące, chyba że ubezpieczony zażąda takiej informacji,
 • opłaty skarbowej za wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych - dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych zgodnie z ustawą będzie wynosi 1000 zł, wcześniej była to kwota 6 713 zł.
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
 • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
 • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
 • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

 • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
 • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
 • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone