Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Upadłość konsumencka

Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca 2009 roku ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, ustawodawca wprowadził do systemu prawa nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Instytucja ta polega na możliwości umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w przypadku niezawinionej niewypłacalności.

Zakres stosowania tej instytucji został bardzo ograniczony – jedynie do sytuacji nadzwyczajnych (gdy niewypłacalność powstała na skutek zaistnienia wyjątkowych oraz niezależnych okoliczności od dłużnika). Z tej instytucji skorzystać także nie będą mogli skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą a także nadmiernie zadłużeni rolnicy. Nie mogą z niej skorzystać także dłużnicy, którzy w dalszym ciągu zaciągali zobowiązania mimo, iż byli już niewypłacalni.

O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Obowiązkiem dłużnika jest ujawnienie całego posiadanego majątku, który to jest licytowany, a uzyskane środki pieniężne przeznaczane są na spłatę wierzycieli. W przypadku zlicytowania nieruchomości,  z sumy uzyskanej ze sprzedaży upadłemu wydziela się jedynie kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Po sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży  majątku, gdy kwota sprzedaży nie pokrywa wszystkich zobowiązań upadłego,  sporządza się plan spłaty zadłużenia – który tylko w szczególnych przypadkach może być dłuższy niż 5 lat. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli pozostałe należności zostają z mocy prawa umorzone.

Warto podkreślić iż mimo ponad dwóch lat od wprowadzenia instytucji upadłości konsumenckiej, wciąż niewiele osób z niej skorzystało, przyczyny tego stanu upatruje się przede wszystkim w winie po stronie samych dłużników – kierowali do sądów upadłościowych zamiast wniosków raczej prośby o oddłużenie. Inną istotną przeszkodą w oddłużeniu jest brak środków finansowych na przeprowadzenie postępowania upadłościowego (szacuje się że jest to koszt rzędu około 20-30 tys. Zł). W wyniku tego z upadłości konsumenckiej skorzystał bardzo mały odsetek dłużników, którzy złożyli swoje wnioski w sądach rejonowych.

 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone